top of page

De Stichting

Ontstaan Stichting Huntington Oost Achterhoek

Lars Krabbenborg kreeg op 19 mei 2016 te horen dat hij drager is van het gen dat leidt tot de ziekte van Huntington. 

Nadat het schokkende nieuws bij hem was ingedaald, besloot hij dat wachten tot de ziekte zich openbaart, niet zijn manier is om te gaan met een levensbedreigende ziekte.

 

Hij wilde iets doen dat kan leiden tot genezing en tevens andere betrokkenen bij de ziekte van Huntington zo goed mogelijk proberen te helpen.

Lars schakelde de media in en kreeg het idee ingefluisterd om een stichting op te richten. Hij legde contacten met een aantal personen in zijn omgeving en vroeg hen te helpen om zijn ideeën in de praktijk te brengen.

De eerste stap was gezet en toen ging het snel. Op 16 september 2016 werd de eerste vergadering belegd.

Dinsdagmorgen 8 november 2016 werd de akte getekend waarmee de Stichting Huntington Oost Achterhoek officieel een feit werd.

Het bestuur

De Stichting Huntington Oost Achterhoek bestaat uit zeven bestuursleden.

  • Mark Knippenborg, voorzitter

  • Lars Krabbenborg, secretaris

  • Marion Toebes, penningmeester

  • Laurens Berendsen, algemeen lid

  • Dion Hummelink, algemeen lid

  • Michiel Krabbenborg, algemeen lid

  • Bastiaan Molleman, algemeen lid

Ons doel

De Stichting Huntington Oost Achterhoek zet zich in voor het behartigen van belangen van mensen met de ziekte van Huntington, risicodragers en andere betrokkenen.

 

Hiernaast richten zij zich op het werven van fondsen om wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen dat kan leiden tot genezing van deze ziekte.

Meer informatie over de ziekte van Huntington vindt u hier:

Foto-Lars-en-Gerard-bij-Notaris-768x453.
20170921_223614-1024x737.jpg
bottom of page