top of page

ANBI gegevens

Stichting Huntington Oost Achterhoek

 

Gegevens van de stichting:

  • Naam: Stichting Huntington Oost Achterhoek

 

Doel van de Stichting:

De Stichting heeft als doel: het behartigen van belangen van families waar de ziekte van Huntington zich voordoet, het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Huntington, alsmede het verstrekken van informatie over de ziekte van Huntington en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van de Stichting.

 

Financiële verantwoording:

Het bestuur noch de vrijwilligers ontvangen enige vergoeding voor hun inzet

 

De Stichting beoogt het algemeen nut.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

 

 

Samenstelling van het bestuur:

  • Voorzitter:  G.M.M. Molleman, Dorpsstraat 32 7136 LM te Zieuwent

  • Secretaris: L. Krabbenborg, de Haare 24, 7136 MK te Zieuwent

  • Penningmeester:  M.T.G. Toebes-Berendsen, Koolsweg 5 7136 JG te Zieuwent

  • Bestuurslid: M.L. Knippenborg, Callunastraat 71, 6813 EV te Arnhem

  • Bestuurslid: D. Hummelink, Rosendaalsestraat 18, 6824 CM te Arnhem

  • Bestuurslid: L.F.M. Berendsen, de  Haare 24, 7136 MK te Zieuwent

bottom of page