ANBI gegevens

Stichting Huntington Oost Achterhoek

Gegevens van de stichting:
Naam:   Stichting Huntington Oost Achterhoek
Fiscaal nummer: 8568.89.283
Adres:   Dorpsstraat 34, 7136 LM te Zieuwent
Telefoon: 06-30782958
Kvk:   67235638
Bankrekening: NL66 RABO 0314 1791 51

 

Internetsite:                                                                            www.huntingtonoostachterhoek.nl

Mailadres:                                                                               info@huntingtonoostachterhoek.nl

 

 

Doel van de Stichting:

 

De Stichting heeft als doel: het behartigen van belangen van families waar de ziekte van Huntington zich voordoet, het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Huntington, alsmede het verstrekken van informatie over de ziekte van Huntington en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van de Stichting.

 

Beloning:

Het bestuur noch de vrijwilligers ontvangen enige vergoeding voor hun inzet

 

De Stichting beoogt het algemeen nut.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

 

Financiëel verslag:

 

De stichting ontvangt geld van donateuren en vrijwillige giften. De gelden worden weer gestort op de rekening van het campagneteam Huntington. Een gedeelte van de gelden worden gebruikt voor informatieavonden.

 

Samenstelling van het bestuur:

Voorzitter:  G.M.M. Molleman, Dorpsstraat 32 7136 LM te Zieuwent

Secretaris:   L. Krabbenborg, de Haare 24, 7136 MK te Zieuwent

Penningmeester:  M.T.G. Toebes-Berendsen, Koolsweg 5 7136 JG te Zieuwent

Bestuurslid: M.L. Knippenborg, Callunastraat 71, 6813 EV te Arnhem

Bestuurslid: D. Hummelink, Rosendaalsestraat 18, 6824 CM te Arnhem

Bestuurslid: L.F.M. Berendsen, de  Haare 24, 7136 MK te Zieuwent